Baudrillard, J. Ve “Simülasyon ve Simülark” Kavramları nedir?

1960 sonrası Fransız düşüncesinin önde gelen simalarından Jean Baudrillard’ın medya kuramlarına kattığı önemli bir yaklaşımdır. Baudrillard, çözümlemelerini Fransa’da, çağdaş Fransız düşüncesinin temel problemlerine cevap bulmak amacıyla ve Batı dünyasının içinde olduğu durumu tespit etmek maksadıyla ortaya koyup radikal eleştiriler yapmaktadır.

Baudrillard, J. Ve “Simülasyon ve Simülark” Kavramları nedir?
KADINHABERLERİ.COM- 1960 sonrası Fransız düşüncesinin önde gelen simalarından Jean Baudrillard’ın medya kuramlarına kattığı önemli bir yaklaşımdır. Baudrillard, çözümlemelerini Fransa’da, çağdaş Fransız düşüncesinin temel problemlerine cevap bulmak amacıyla ve Batı dünyasının içinde olduğu durumu tespit etmek maksadıyla ortaya koyup radikal eleştiriler yapmaktadır.

Entelektüel yolculuğunun basından beri radikal bir toplum kuramı oluşturmaya çalışan ve ortaya attığı simülasyon düşüncesiyle sosyal teori ve medya eleştirisi alanında tartışılmaya devam eden Baudrillard ise, bugün özellikle İngilizce konuşulan dünyada geniş bir izleyici kitlesine kavuşmuş durumdadır. Baudrillard’ın ilk dönem eserleri onun daha sonraki eserlerinde daha net bir biçimde çerçevesi çizilecek olan “simülasyon kuramı” nın ilk işaretlerini verirler. Baudrillard, illüzyon, gerçek ve simülasyon arasındaki ilişkiyi bir kez daha tartışmış, siyasal ve teknolojik gelişmeler ekseninde “yok oluşun soy kütüğü” nü konu edinmiştir. Baudrillard, simülasyon çağını yorumlarken teknolojinin ve özelde de medya teknolojilerinin yarattığı etkilerin ne denli önemli olabileceğini sık sık sorunsallaştırmaya çalışır. Baudrillard’a göre teknolojinin sultasını, bir başka deyişle teknolojinin hayat alanları üzerindeki egemenliğine, mevcut tartışma çerçevesinde “teknolojik belirlenimciliğe” atıfta bulunur. Baudrillard’a göre simülasyon çağında artık imgeler, gösteriler ve gösterge oyunlarının yarattığı hipergerçeklik hayatın temel gerçeği olmus, üretim temelli toplum biçimi ortadan kalkmıştır. Baudrillard için simülasyon çağında medya teknolojileri bağımsız değişken değil, bağımlı değişkendir. “Bu teknik güçlerin imparatorluklarını dünya üzerinde genişletmeleri için” bir amaca yönelmiş Baudrillard’a göre simülasyon çağında “teknolojik güçler” in varlığından söz edilemez, onların “kendi ağları ve kendi kuralları içinde sonsuz sayıda kaydedilmiş” olmalarından bahsedilebilir. Bu sanallaşmaya, bir başka deyişle hiper gerçeğe - simülasyona karşılık gelir.

Simülark

Tekniğin insanileşmesi olarak ifade ettiğimiz sanal çağın, artık teknik devrelerin içerisinde teknik insan olarak da ifade edebileceğimiz yeni bir insan tipine rastlamaktayız. Simülark birey olarak ifade edebileceğimiz bu yeni kimlik, özellikle Facebook, twitter,  ya da msn rahatlıkla karşımıza çıkabilmektedir.

Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2017, 11:10
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER